Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:14

14Kɛ́ àa sɛlɛ siíìn dè ná dè e mi nɛ̀nàìnù. Na téŋ nà ka Belàŋ wɔ sɛlɛ siyáà bu ŋwànì. Wɔ̀ wɔ̀ siyadí Balà jɛ́ dɔ̀ɔ̀ mɛni ve Esulɛ nyɔɔ́ò faàn sɛlɛ siìn nɛ̀ sɛlɛ nù, èé wɔ́ káladí wo kulu wò jì jìlɛ́ɛ̀ wó saaidí saaɤà lɛ wùlɛ́ò wòì, wo kpɛn mùndí bàdè sɛ̀lɛ tu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More