Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:17

17"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì nà tuwà nɔidè sɛlɛ́ɛ̀ eu Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ ka è sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò se. "Wòló wó kelì kɔ̀ɔ́ɛ̀n mà nì ve wò manáà sún é dè kìimùnù. Mà nì ve wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn túúlé tunyɛ̀, wɔ̀lɔ́ nyɛlɛ dèèlè sàada sàada dè eodè, wɔ̀lɔ́ wòlu sún gbǐn èì è sì kɛní wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wó nì è wɔ̀."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More