Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:2

2Mà sì wɔ̀lɔ́ gbǐn nà dí è nɛ̀ ya. Mà sì è jɛ́ nà jòwò ya dí tìti, nɛ̀ mùndí jɛ́ na kulu é kálìì. Mà sì è nàa ka kùla siin nyɔɔ́ò jàdè faàìn dùmà, nɛ̀ jɛ́ nà wòló wò nù sɛ ya wó nɛ̀ wò dè Kolàì wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò, kɛ́ wòì è dè. Ŋwɔnɔ̀ nà è siya ya wɔ̀lɔ́ wò dè duuli nyɔ̀ɔ̀ò.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More