Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:20

20Kɛ́ àa sɛlɛ siíìn dè ná dè e mi nɛ̀nàìnù. Nà ka nyinɔ́ɔ̀ Jɛsebɛ̀ jàdè faàìn dùmà wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka wɔ bulu wɔ̀ì Ŋgàla wɔ tedí tɛmu nyɔ̀ɔ̀ jívàì. Wɔ̀ ka mi jòwò nyɔɔ́ò sɛlɛ̀ siya wɔ kálà wo kulu wɔ̀lɔ́ wò dè nyinɔ wùlɛ̀ woi jèe funa nɛ̀ mùndí wò dè jìlɛ́ì jì wó saàì saaɤà lɛ wùlɛ́ò wòì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More