Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:7

7"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì nà tuwà nɔidè wòíì eu Ŋgàla Wɔi Nyina ka è sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò se! "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ keli ve kɔ̀ɔ́ɛ̀n, mà nì ve wɔ̀ gbulu wɔ jì lɔ̀ɔn fɔŋwu ni tíì e kwaíì é dè Ŋgàla wɔ kpeléè nù."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More