Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:9

9Mà sì sɛlɛ tàáìn wòò é dè nau funù. Mà sì è jɛ́ ná kómbóì, kɛ́ ŋgàmáà nù na nyàŋgè nyàŋgè è dè. Sɛlɛ siíìn kíínɛ́í wòló wòì Jusi wóó dè wó nɛ̀ wò dèì wó ka è na nyɛlɛ tɛmàì mà sì è. Kɛ́ wò dè sìŋgbéè nù é dè Setɔ̀ŋ wɔ bèè.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More