Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 20:12

12Ŋwɔnɔ̀ mà sàó falan wòlúò, e ŋwúnai bi nyɔ̀ɔ̀ pɛ́ nɛ̀ wòló wòì ŋwúnai bi, ŋwúnùnù kada kpóè kudè, ŋwɔnɔ̀ jàkúìn e kali kalìì deó. Dɔ̀ɔ̀ wò kalió jàkun wùlɛ̀ wɔ̀lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu nyɔɔ́ò nyɛlɛ́ì deó è nù. Wò selió falan wòlúò wo sɛlɛ́ɛ̀ nù e kàn sɛlɛ́ɛ̀ wó nɛó è, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ é deó jàkúìn nu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More