Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 20:4

4Mà sàó kada kpoì konù wòlúò deó eodè konù wò nió wò de kewu sɛlɛ nu seli ŋwùnù. Wòló wó selió wò wúlú mà sàó wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Wò javaó wòlu wòló wó deó kèlìnù e kàn Jisɛ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ wòíì. Wòó nɛ̀mɛ́ɔ̀ sɔ̀ kpedeó wɔ wolàì lɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ bèéè sún èó wo kujɛ́ì nɛ̀ wo faáìn èì dè. Wò sàó wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì jèè nɛ̀ Kolàì wò jòò wo nɛ̀ kada sɛ̀lɛ̀ tèi kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa jàdè.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More