Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 5:5

5Edèè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wòlu laíò kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ sedí è mì wɔ̀ nɛ̀, "Wolo sŏè èì! Kìi nɛ̀mu, Jààsulúɔ̀ wɔ́ wolòì Judà wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù, Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wòlù gbàáà wɔ̀ kùlúìn keli ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ jèlí dɔ́wɔ́ò nyùmàì wɔ kali jàkúìn."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More