Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 5:8

8Èé wɔ́ deó dɔɔ nɛ̀nù, lɔ̀ɔ̀n lɛ̀ì nyìyɛ́ò nɛ̀ wòlu laàì kowaa sɔn kwai nyìyɛ́ò jòò wò bùlùó Bɛya Bɛya Jíɔ̀ kɔyàì. Wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn bàká deó wò jɔ̀ɔ̀, kòo kɔ́bá dè wò jɔ̀ɔ̀ lɛ ŋwàli bibi kàí e si è. Wɔ̀lɔ́ èè dè Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn wo wɔ sɔ wòíì.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More