1 Yohanes 1

1Surat kani'i muntundunkon Wurung men mantarai tutuo' pore men isianmo tumbenapo tano' balaki' nisidakon. Kai nongorongormo ka' nimiile'mo i Ia tia matamai. Kai nopoororo'upmo tii Ia ka' isianmo nongkoyong i Ia tia limamai. 2Ia men mantarai tutuo' iya'a nipipiile'kon na ko'omai, ka' i kai nimiile'mo i Ia. Koiya'a mbali' i kai sida mompotuutuu' na ko'omuu se' i Ia a men mantarai tutuo' men pore pataka sidutu. Ia mbaripianpo ruru-rurumo tia Tama na surugaa, ka' nipipiile'konmo na ko'omai. 3Upa men kai piile'mo ka' men kai rongormo iya'a, tundunkononmai na ko'omu uga', kada' i kuu uga' sida poowawa pore tii kai. Ka' i kita poowawa pore tia Tama na surugaa ka' tia Anak-Na men i Yesus Kristus. 4Giigii' kani'i kai tulis ka' nipakatu na ko'omuu kada' i kita sida beles tuu'. 5Kani'imari a lele men kai rongor na Anak-Na ka' men kai tadulkon na ko'omuu: Alaata'ala iya'a a ruar, ka' na Ko'ona sianta kapintungan. 6Kalu i kita mangaan se' i kita poowawa pore tii Ia, kasee i kita tumuo' na kapintungan, mbaka' i kita mimborek ka' sian mongololo' pisiso' men kana'. 7Kasee kalu i kita tumuo' na karuaran koi Alaata'ala isian na ruar, mbaka' pore a poowawanta tia mian sambana, ka' rara' ni Yesus Anakna Alaata'ala mongoloe'i kita na giigii' dosanta. 8Kalu i kita mangaan se' sian dosaon, kita momboreki waka-wakantamo ka' pisiso' men kana' sianta na ko'onta'. 9Kalu i kita mompotuutuu' na Alaata'ala se' i kita dosaon, Ia bo mongololoikon toon-Na ka' mingilimang men maloos. Ia bo mangampuni dosanta ka' mongoloe'i kita na giigii' wawaunta men sala'. 10Kasee kalu i kita mangaan se' i kita sian nontoowawau dosa, mbaka' i kita koikoimo tia mangaan se' Alaata'ala mimborek, ka' i kita sian montontoni Wurung-Na na tutuo'ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\