1 Petrus 5

1Koini'i yaku' mungururani i kuu men penatua. Yaku' bookoi simbaya'muu penatua, men nimiile'mo repaan ni Kristus, ka' yaku' uga' bo popobalaki'on kalu kobalaki'an ni Kristus pipiile'kononmo na ko'onta ni'imarian. 2Tondong a lulusanna dombana Alaata'ala men isian na ko'omuu. Noamuu alia barana'ut, kasee tio noa men maloos, men sintutu' koi pingkira'na Alaata'ala. Alia tongko' mansarak kada' dale'an biai', kasee alaka' limang men tuutuu' ringkat na noa. 3Alia i kuu mangawawau men koikoi se' mamarenta i raaya'a, kasee alaka' pipiile'kon a gau'muu men pore kada' bo lolo'onna i raaya'a. 4Mbaka' tempo kotakaanna Pontondong Men Tongaan iya'a, kuu bo posapeo'ion tia bunga men pore tuu', men sian malau pataka sidutu. 5Koiya'a uga' i kuu men anak malai. Porongori a mian men motu'a. Kuu tio mompopokoo' wakamuu ka' poo'imamat, gause na Alkitaap isian nitulis koi kani'imari: “Alaata'ala maso'kon mian men mintidaa-daa, kasee mian men mompopokoo' wakana, taraion-Na kaporean-Na.” 6Mbaka' popokoo' a wakamuu na limana Alaata'ala men kuasaan, kada' i kuu angga'ion-Na kalu takamo a tempona. 7Rookon na Alaata'ala a giigii' men kobabatamuu, gause i Ia a men montondongi i kuu. 8Kuu tio maka'amat ka' batoropot gause Ibiliis mangka'idek i kuu. Ia koi ayop singa men waale'e-le'emari tiku-tikum moranggao' mansarak men bo kaanonna. 9Tatagakon i ia tia imaanmuu men moonggor. Inti'ionmuu se' utusmuu sa'angu' kaparasaya'an na longkop tano' balaki' uga' mongololongi repaan koi i kuu. 10Kasee moko daa i kuu mongololongi repaan sangkodi', Alaata'ala a bo pompopokalepu i kuu. Ia bo pamakadodor ka' pompopomoonggor ka' pompoporampot i kuu. Ia a Alaata'ala men pu'una giigii' kaporean. Ia nengeleelo'mo i kuu gause i Kristus, pataka i kuu uga' nunsurikon kobalaki'an-Na men sidutu. 11Ia a men bo pinginti'i pataka sidutu! Amin. 12Surat men tongko' titiu' kani'i, yaku' pakatu bo ko'omuu, ia tuliskon i Silwanus men yaku' galalmo koi utus sa'angu' kaparasaya'an men malolo'. Panduungku kada' mamakadodor i kuu ka' mompotuutuu' se' men yaku' tulis kani'i tuutuu' ringkat na kaporeanna Alaata'ala. Kuu tio montontoni kaporean-Na iya'a. 13Lulusanmuu men isian na Babel, men koikoimo i kuu ia ruruki Alaata'ala, moki tundunkon salamna bo ko'omuu. Markus men anakku sa'angu' kaparasaya'an moki tundunkon salamna bo ko'omuu. 14Poosalami ka' poo'ooki tia noa men molinas i kuu men sa'angu' kaparasaya'an. Sulano koratongan men ringkat na Alaata'ala surionmuu giigii' men moto kantang tii Kristus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\