2 Korintus 8

1Utu-utus! Kikira'mai kada' i kuu minginti'i uga' koi upa a kaporeanna Alaata'ala na giigii' jama'at na Makedonia. 2Raaya'a ia takai repaan men dodoa tuu'. Kasee i raaya'a sinampang munsuri beles ka' mingkira' tuu' poo'obos upa-upa bo pangalawei mian sambana mau mune' i raaya'a talalais tuu'. 3Potuutuu'onku se' i raaya'a mantarai sampokona ka' mangalalabii men pa'alaonna i raaya'a mau sianta mian men nomosuu'. 4Raaya'a nama'ase' tuu' na ko'omai too daa i raaya'a patalaion mantarai ruru'an bona mianna Alaata'ala. 5Raaya'a nantarai tamban labi koi men ooskononmai. Tumbe-tumbena i raaya'a nongorookon wakana bona Tumpu, ka' uga' nongorookon wakana bo ko'omai koi men pingkira'na Alaata'ala. 6Koiya'a mbali' i kai mansasara'i i Titus kada' i ia mengelego'i i kuu ka' mingimputi palimangonna men ia tumbeimo mbaripian, kada' i kuu mamakabus ruru'anmuu bona mian na Yudea. 7Koini'i kuu noporemo na giigii' upa: na imaanmuu, na upa men wurungkononmuu, na pinginti'ianmuu, na pingkira'muu pootulungi ka' na polingu'muu na ko'omai. Mbaka' porena kalu i kuu mangawawau men pore na palimangon men umangga' kani'i. 8Men taengku' iya'a taasi'po se' momosuu', kasee tongko' muntundunkon koi upa a mian sambana nampari-pari nangalawei simbaya'na, mbaka' i yaku' uga' mingkira' minginti'i too koi upa polingu'muu. 9Gause i kuu minginti'i kaporeanna Tumpunta i Yesus Kristus na ko'onta. Ia kupangon kasee ninsidakon waka-Na sida talalais bo ko'omuu kada' tia kotalalaisan-Na iya'a mbaka' i kuu sida kupangon. 10Koi pinginti'ingku salananmo i kuu mamakabus upa men kuu tumbeimo na taun men niparereimo. Gause i kuu a men olukon nansagia kani'i ka' nuntumbeimo ningilimang. 11Mbaka' koini'i kuu tio mampari-pari mamakabus limang iya'a koi kalesi'muu tumbena men baasi mansagia limang iya'a. Tio pakabusonmuu koi men daa pa'alaonmuu. 12Kalu i kuu tuutuu' mingkira' mantarai, mbaka' labotonna Alaata'ala kalu men rookononmuu iya'a mimpu'u na upa men isian na ko'omuu, taasi'po mimpu'u na upa men sianta na ko'omuu. 13Gause taasi'po se' i kuu nirawati kada' mian sambana sida malai, kasee kada' rua-ruantimbangna munsuri malai. 14Mbaka' koini'i upamuu men nobiai'mo minsidakon mingisii men sianta na ko'ona i raaya'a, ka' sa'angu'si tempo kalu i raaya'a nobiai'mo a upana, kasi i raaya'a mingisii men sianta na ko'omuu. Mbaka' kalu koiya'a sida kotanga-tanga'ian. 15Koi men isian nitulis na Alkitaap, “Mian men nandapot ule' biai', sian koturangian, ka' mian men nandapot ule' titiu', sian kolalapian.” 16Sukuur na Alaata'ala gause i Ia ninsidakonmo i Titus montombonoi noa koi i kai men mingkira' muntulungi i kuu. 17Titus sangada tuu' koi pa'asemai men mae' mengelego'i i kuu. Koo'po tia isian pa'ase'mai iya'a ia noko isianmo noa men mingkira' tuu' poopiile' tii kuu. 18Ramba-rambanga' tii ia, kai uga' mompololo'kon utusta men angga'ion tuu' na sanda' jama'at gause limangna mengelelekon Lele Pore. 19Taasi' tongko' koiya'a, kasee ia a men ia patukmo jama'at bo pansambai i kai na rae'anmai mangawawakon ruru'an iya'a, kada' Tumpu sida tunde'on ka' i kuu mimiile' se' noamai maloos mangalawei. 20Kai ima-imamat tuu' dako' isian mian mompoposala' i kai na ruru'an men balaki' men wawakononmai kani'i. 21Kai mingkira' mingilimang men kana' taasi'po tongko' koi pimiile'na Tumpu, kasee uga' koi pimiile'na mian. 22Ramba-rambanga' tii Titus ka' utusta sa'angu', kai mompololo' sa'angu' utusta soosoodo men toro piripiimo kai pitopongi, ka' i ia sinampang mingkira' pootulung. Koini'i ia mingkira' tuu' muntulung i kuu gause ia mongooskon tuu' i kuu. 23Titus lulusanku men balimang tii yaku' muntulung i kuu. Ka' mian rua' ira iya'a men bo mae' tii ia, raaya'a utus sa'angu' kaparasaya'an men ia posuu' jama'at ka' men mangangga'i tuu' i Kristus. 24Mbaka' i kuu sulano pipiile'kon a polingu'muu na ko'ona i raaya'a kada' giigii' jama'at minginti'i se' i kuu molingu'kon i raaya'a ka' upa men kodaakononmai na ko'omuu uga' tuutuu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\