Efesus 2

1Mbaripian i kuu koikoi nolapusmo gause i kuu dosaon ka' sianta nongololo' potoo-Na. 2Na tempo iya'a kuu dauga' mongololoikon wawauna dunia kani'i, gause i kuu malolo' na tanaasna batomundo'an na lealaa; tanaas iya'a a alus men koini'i pintanga' mambarios noana mian men sian malolo' na Alaata'ala. 3Mbaripian i kita wiwi'na koikoimo tii raaya'a. Kita tumuo' mongololoikon gau'ta men ba'idek, ka' mingilimang men pingkira'na waka, pikiran, ka' noa. Tempo iya'a i kita mian men ia kana'mo tadean koikoimo tia mian sambana. 4Kasee balaki' tuu' a polingu'na Alaata'ala. Ia ningilino-linoi i kita, 5ka' na tempo i kita dauga' koi mian lapus gause sianta malolo' na posuu'-Na, Ia nomotuo'imo i kita ruru-ruru' tii Kristus. Ka' i kuu nisalamatkonmo gause kaporean-Na. 6Gause i kita moto kantang tii Kristus Yesus, Alaata'ala nomotuo'imo i kita, ka' nantarai i kita oruanganan ruru-ruru' tii Ia na surugaa. 7Alaata'ala nangawawau koiya'a kada' na tempo ilio komburi' piile'onna mian biai' a kobalaki'na kaporeanna Alaata'ala. Kaporeanna iya'a ia pipiile'kon Alaata'ala na ko'onta men moto kantang tii Kristus Yesus. 8Gause kaporeanna Alaata'ala, Ia nansalamatkonmo i kuu men parasaya ni Kristus. Men koiya'a taasi' gause wawaumuu, kasee tongko' nantaraina Alaata'ala. 9Kuu nisalamatkon taasi' gause wawaumuu. Mbaka' sa'angu'po mian sian sida mompopodaa wakana. 10Kita ia sidakon Alaata'ala, ka' kita moto kantang tii Kristus Yesus kada' i kita sida mingilimang upa-upa men pore koi men ia toropotimo Alaata'ala bo ko'onta. 11Utu-utus men taasi' samba Yahudi, alia limbo' se' i kuu tempo mbaripian ngaanionna samba Yahudi, mian men sian nisunat. Samba Yahudi mangaan wakana se' nisunat, aratina, wakana i raaya'a ni'oosimo tia wawauna mian. 12Na tempo iya'a ai kuu sian moto kantang tii Kristus. Kuu taasi' mianna Israel, mbali' sianta tonsoop mian men ia ruruki Alaata'ala, ka' i kuu sian tonsoop mantausi barakaat men ia toonkon Alaata'ala bona mian-Na. Kuu tumuo' na dunia kani'i sianta minginti'i Alaata'ala ka' sianta upa-upa men bo ooskononmuu. 13Kasee koini'i, gause i kuu moto kantang tii Kristus Yesus, kuu men mbaripian poo'oloa, koini'i nopookarani'mo gause rara' ni Kristus tempo nolapusan-Na. 14Koiya'a a nompooka'amatikonna i Yesus i kita. Ia nomposa'angu' samba Yahudi tia mian men taasi' Yahudi sida sa'angu' lipu'. Pooka'idekan men nongola'i i raaya'a, ia runtunimo i Kristus tia nongorookon waka-Na. 15Ukum agama Yahudi tia potoona ka' aturanna noko sapuianmo tempo i Kristus nolapus, kada' rua' lipu' iya'a sida sa'angu' lipu' mian u'uru men moto kantang tii Ia. Koiya'a a nangawawau ni Kristus pooka'amatan. 16Kristus nolapus na saliip kada' mompopenta' pooka'idekan, ka' momposa'angu' rua' lipu' iya'a. Raaya'a nosidamo sa'angu' waka men nipooka'amatikon tia Alaata'ala. 17Kristus notaka mengelelekon pooka'amatan. Lele iya'a bo ko'onta wiwi'na, mau i kuu men taasi' Yahudi men mbaripian oloa na Alaata'ala, maupo i kai samba Yahudi men karani' na Alaata'ala. 18Gause palimangon ni Kristus, mau samba Yahudi kabai se' taasi', kita wiwi'na sida taka na Alaata'ala Tamanta, mimpu'u na Alus Molinas men tongko' sa'angu'. 19Mbali' iya'a, kuu taasi'mo mian sambanaan kabai se' mian na liwana, kasee koini'i i kuu tonsoopmo mian na lalomna, men koikoimo mianna Alaata'ala. 20Kuu koi sa'angu' laigan men nipokerer na wawona pandasi nari poposuu' ni Kristus ka' nabii, ka' i Kristus Yesus a bookoi watu tuko. 21Ia nomosa'angu' wiwi'na pakakasna laigan iya'a men Ia pokerer, kada' sida laigan molinas bona Tumpu Alaata'ala. 22Gause i kuu moto kantang tii Kristus, kuu uga' pintanga' pokereron tia mian sambana bo sida sa'angu' dodongoanna Alaata'ala tia Alus Molinas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\