Yakobus 3

1Utu-utus! Sobii sakat biai' i kuu a men bo sida guru, gause kita inti'i se' i kita men tonsoopmo guru bo ukumion tia aturan men marawat tuu'. 2Kita giigii' mala' montoowawau men sala'. Ime a men sian nontoo sala' na porobuanna, iamo a men daa kalepu a tutuo'na. Mian men koiya'a tuutuu' momoko mungkuasai wakana. 3Kita mamakana' toom na nganga'na kuda, pataka i ia sida mongololo' men kikira'ta. Toom iya'a pakana'onta bo pambarios wakana kuda iya'a. 4Ka' piile' uga' a kapal; maune' balaki' tuu' ka' busaionna mombuul men makorong, kasee kapal iya'a pokoonna ulin men itiu' parioson koi pingkira'na mian men montolopuusi. 5Koiya'a uga' a sila'ta. Maune' i ia sa'angu' sampana waka men tongko' itiu', kasee i ia momoko mompopodaa wakanta. Intoomkon! Mau koi upa a kobalaki'na alas, kasee pokoonna apu santitik tunuon. 6Sila'po uga' sida ngaanon apu. Sila' koi sa'angu' pimpu'uanna idek men mingidek giigii' wakanta. Ia momoko minsilaka'i wakanta ka' munsuap tutuo'ta, ka' i ia popokaitonna apuna naraka. 7Giigii' kaliangan ayop men malela', sapu', ayop men dumaanga' ka' ayop na tobui uga' sida naamion ka' ia poko naamimo mian. 8Kasee sianta sa'angu'po mian men momoko manganaami sila'. Sila' iya'a ba'idek, ka' sian pokoon barioson. Ia uga' koimo rasung men mamate. 9Sila' sida bo puntunde'ta Tumpu Tamanta na surugaa, ka' sila' uga' sida bo pantadeankonta mian men ia sidakon Alaata'ala koikoimo tii Ia. 10Sa'angu' nganga', tempo-tempo munguwurungkon barakaat ka' tempo-tempo uga' munguwurungkon tadean. Utu-utus! Men koiya'a sian sida wurungkonon. 11Isian mbali' a sa'angu' matana weer men munguarkon weer malambas tia weer men mapakat? 12Utu-utus! Isian mbali' a kau ara men miwoo'kon saitun, kabai se' anggur see miwoo'kon ara? Koiya'a uga' a matana weer men malansi sabole sianta munguarkon weer men malambas. 13Kalu isian na ko'omuu mian men pande ka' pinginti'ianan, ia tio mimpipiile'kon men koiya'a tia wawau pore, men lolo'on tia noa men motu'a ka' sian lambak. 14Kasee kalu mian iya'a tongko' masindir ka' mingkira' mingimamat waka-wakanamo, alia i ia mongkodaakon pingintianna iya'a, gause men koiya'a, ia momborekkon men tuutuu' kana' na Alaata'ala. 15Men koiya'a taasi' pinginti'ian men ringkat na surugaa, kasee norumingkat na dunia, na pingkira'na mian tia meena. 16Aana isian mian masindir tia men tongko' mingkira' mingimamat waka-wakanamo, nooro'o isian kogora'an, ka' biai' kaliangan wawau men ba'idek. 17Kasee mian men isian pinginti'ian men ringkat na surugaa, men tumbena tukokonon mase wawauna tuutuu' kana', ka' mingkira' pooka'amat, seredee ka' malolo'. Ia isian polingu'na na mian ka' mantakakon wawau men pore. Sian poosasala' a pimiile'na giigii' mian, ka' sian minti pore-pore. 18Wawau men pore iya'a a bookoi ule'na pooka'amatan men takakononna mian men mingkira' pooka'amat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\