Yohanes 6

1Noko daa iya'a ai Yesus nomae'mo na sambotakna Danau Galilea, men uga' ngaanon Danau Tiberias. 2Biai' a mian bero-beros mongololo' i Ia, gause i raaya'a nimiile'mo upa kosamba' men Ia wawau tempo nengelesi'i mian men manggeo. 3Kasi i Yesus nolumopon mbaara'a buu'na ka' no'umoruang tia murit-Na. 4Na tempo iya'a, karani'mo a ilio ramean Paska na samba Yahudi. 5Sarataa i Yesus nimiile' na tiku-tikum-Na se' biai' tuu' a mian taka na Ko'ona, Ia norobumo ni Filipus tae-Na, “Mbaria a pingilianta kakaan kada' pamakaanta mian karaani'i?” 6(Yesus ninginti'i upa men bo wawauon-Na, kasee Ia norobu koiya'a gause mansarak minginti'i noa ni Filipus.) 7Ia simbati i Filipus taena, “Kakaan men tongko' ilion tia rua' atu doi' dinar sianpo sanda' bona mian karaani'i, maupo tongko' toro tiu'an.” 8Sa'angu' murit ni Yesus men i Andreas, utus ni Simon Petrus, norobumo na Ko'ona taena, 9“Kani'i isian sa'angu' anak moro'one men isian roti jelai lilima' ka' susum rurua'. Kasee daa sukup mbali' bona mian men koi kani'i a kobiai'na?” 10Taeni Yesus, “Posuu'mo a mian karaanono' umoruang.” Na tampat iya'a biai' a rakut, mbaka' i raaya'a no'umoruangmo na rakut. Kobiai'na mian iya'a toro lima' loloon moro'one. 11Kasi i Yesus nangala roti iya'a, ka' nobasukuur na Alaata'ala. Sarataa iya'a, Ia nongobo-obosmo roti iya'a na mian biai' men poto oruang indo'o. Koiya'a uga' na susum iya'a. Ka' i raaya'a nokumaan pataka benteng. 12Sarataa i raaya'a wiwi'na nobentengmo, Yesus norobumo na murit-Na tae-Na, “Posa'angu' a labina. Alia isian men tontako'.” 13Mbaka' i raaya'a nungururu'mo labina lilima' roti jelai iya'a men ia kaan i raaya'a, ka' labina dauga' nobuke' sompulo' rua' basung. 14Sarataa mian biai' nimiile' upa kosamba' men ia wawau i Yesus, raaya'a norobumo taena, “Tuutuu', kani'imo a nabii men bo taka na tano' balaki'!” 15Gause i Yesus ninginti'i se' i raaya'a bo taka ka' mamakisaa mangawawa i Ia bo sidakonon tomundo', mbaka' Ia nintirensamo suung-Na ka' nomae' na buu'na men sambana. 16Sarataa guntumalommo, murit ni Yesus nalaumo na danau. Raaya'a nolumakitmo na duangan, 17kasi nengelembeti danau iya'a mae' na Kapernaum. Tempo iya'a ilio noko pintungmo, kasee i Yesus koo'po notaka na ko'ona i raaya'a. 18Tempo iya'a danau kaekae' mabokol gause mombuulon makorong. 19Sarataa i raaya'a nobabose toro lima' kabai noom kilometer a ko'oloana, raaya'a nimiile'mo i Yesus tumpa-tumpang na wawona weer mangkarani' duangan. Raaya'a nolayaonmo. 20Kasee i Yesus norobu na ko'ona tae-Na, “Yaku' ini'i. Alia layaon!” 21Kasi tia noa beles, raaya'a nangalabotimo i Yesus na lalomna duangan, ka' tempo iya'a uga' duanganna nokambotmo na bone, na tampat men rae'ionna. 22Koi liilana mian biai' men dauga' na sambotakna danau, nimiile' se' duangan men somo sa'angu' iya'a sianmo intu'u. Ia inti'i i raaya'a se' murit ni Yesus nomae'mo na duangan iya'a, kasee i Yesus sian nolumolo'. 23Tempo iya'a isian toro pii duangan men ringkat na kota Tiberias notaka ka' nobalabu karani' tampat men nangkaananna mian biai' roti noko daa ia sukuurkon i Tumpu Yesus. 24Sarataa mian biai' iya'a nimiile' se' sian isian i Yesus tia murit-Na, raaya'a nolumakitmo na duangan men baasi nobalabu iya'a ka' norumingkat mae' na Kapernaum mansarak i Yesus. 25Sarataa mian biai' nopootuung tii Yesus na sambotakna danau, raaya'a nimikirawar taena, “Guru, mbaripi a notakaan-Muu ka'ita?” 26Ia simbati i Yesus tae-Na, “Imamat a men taeng-Ku', ka' uga' bantilkonon-Ku na ko'omuu se' i kuu mansarak i Yaku' taasi' se' daa i kuu ninginti'imo aratina upa kosamba' men Yaku' wawaumo, kasee tongko' se' daa i kuu nangkaanmo roti pataka nobenteng. 27Kuu balimang alia tongko' mansarak kakaan men bo kabus ka' bo mobosi'. Kasee alaka' balimang mansarak men sian mobosi' ka' men daa mantarai tutuo' men pore pataka sidutu. Kakaan iya'a bo rookononna Anak Manusia na ko'omuu, gause Anak Manusia a men ia potuutuu' Alaata'ala tia oos-Na.” 28Kasi taena i raaya'a, “Upa a men bo wawauonmai kada' men wawauonmai iya'a koi kikira'na Alaata'ala?” 29Taeni Yesus, “Koi kani'imari a men kikira'na Alaata'ala: kuu tio parasaya na Ko'ona men ia posuu' Alaata'ala.” 30Mbaka' taena i raaya'a, “Upa a men bo wawauon-Muu men sida pongoosanmai, kada' daa piile'onmai ka' parasayaonmai i Kuu? Upa a men limangon-Muu? 31Pulimai mbaripian nangkaan roti manna na tano' maleas, koi men nitulis na Alkitaap taena, ‘Ia namakaan i raaya'a tia roti men nda'amari na surugaa.’ ” 32Kasi taeni Yesus, “Tuutuu' mba'a, kasee bantilkonon-Ku na ko'omuu se' taasi' i Musa a men nantarai i kuu roti nda'amari surugaa, kasee Tamang-Ku. Ka' koini'i Tamang-Ku a mantarai i kuu roti men tuutuu'na nda'amari surugaa. 33Gause roti men na Alaata'ala, mase i Ia men nda'amari surugaa men mantarai tutuo' men pore pataka sidutu bona mian na tano' balaki'.” 34Taena i raaya'a, “Tuan, tarai i kai a roti sanda' ilio koi men tae-Muu.” 35Taeni Yesus, “Yaku'mo a roti men mantarai tutuo' men pore pataka sidutu. Mian men taka na Ingku' sianmo bo mololu pataka sidutu. Ka' mian men parasaya na Ingku' sianmo bo moro'u pataka sidutu. 36Kasee koi men Yaku' bantilkonmo na ko'omuu, maune' i kuu nimiile'mo i Yaku', kuu sian mamarasaya. 37Giigii' mian men ia rookon Tamang-Ku na Ingku' bo taka na Ingku', ka' mian men taka na Ingku' sian kokundaion-Ku. 38Gause i Yaku' nda'amari surugaa taasi' bo pangawawau upa men koi pingkira'-Ku suung-Ku, kasee koi pingkira'-Na men nomosuu' i Yaku'. 39Ka' koi kani'imari a pingkira'-Na men nomosuu' i Yaku': amo' sa'angu'po a men malalap na giigii' mian men Ia rookon na Ingku', kasee kada' potuo'ion-Ku na ilio kokomburi'anna. 40Gause ni'imo a pingkira'na Tamang-Ku: Kada' giigii' mian men nimiile' Anak ka' parasaya na Ko'ona bo mandapot tutuo' men pore pataka sidutu, ka' potuo'ion-Ku na ilio kokomburi'anna.” 41Mbaka' samba Yahudi nokokoo'ankonmo i Yesus gause Ia norobu tae-Na, “Yaku'mo a roti men nda'amari surugaa.” 42Raaya'a norobu taena, “Taasi' uga' i Yesus kani'i a men anak ni Yusuf? Inti'ionmai a sina-Na tia tama-Na! Koi upa mbali' se' i Ia sida mangaan se' i Ia nda'amari surugaa?” 43Kasi taeni Yesus, “Alia kokoo'ankon i Yaku'! 44Sianta sa'angu'po mian men sida taka na Ingku', kalu Tama men nomosuu' i Yaku' sian nambaetok noana kada' taka na Ingku'. Ka' ime a men taka na Ingku' bo potuo'ion-Ku na ilio kokomburi'anna. 45Na kitapna nabii isian nitulis koi kani'imari: ‘Giigii' mian bo pisiso'onna Alaata'ala.’ Mbaka' giigii' mian men nomorongormo ka' nangalabot pisiso'na Tama na surugaa, bo taka na Ingku'. 46Men koiya'a, taasi' se' daa isianmo mian men nimiile'mo Tama. Men daa nimiile'mo Tama na surugaa tongko' i Ia men ia posuu' Alaata'ala. 47Imamat a men taeng-Ku', ka' uga' bantilkonon-Ku na ko'omuu se' mian men parasaya, ia mandapot tutuo' men pore pataka sidutu. 48Yaku'mo a roti men mantarai tutuo' pore pataka sidutu. 49Pulimuu nangkaanmo roti manna na tano' maleas ka' i raaya'a nolapusmo. 50Kasee roti men nda'amari surugaa taasi'po koiya'a. Mian men mangkaan roti iya'a sianmo lapus. 51Yaku'mo a roti nda'amari surugaa men mantarai tutuo' men pore pataka sidutu. Mian men mangkaan roti kani'i, ia bo tumuo' pataka sidutu. Roti men rookonon-Ku bona mian na tano' balaki' kada' tumuo' mase antok-Ku.” 52Nomorongor men koiya'a, samba Yahudi nopoogagaimo tia simbaya'na ka' norobu taena, “Koi upa mbali' a mian kanooro'o se' daa mongorookon antok-Na bo kaanonta?” 53Kasi taeni Yesus, “Imamat a men taeng-Ku', ka' uga' bantilkonon-Ku na ko'omuu kalu i kuu sian mangkaan antokna Anak Manusia ka' minginum rara'-Na, kuu sian mantausi tutuo' men pore pataka sidutu. 54Mian men mangkaan antok-Ku ka' minginum rara'-Ku bo mantausi tutuo' men pore pataka sidutu ka' bo potuo'ion-Ku na ilio kokomburi'anna. 55Gause antok-Ku tuutuu' kakaan, ka' rara'-Ku tuutuu' bo inumon. 56Mian men mangkaan antok-Ku ka' minginum rara'-Ku, ia poowawa pore tii Yaku' ka' Yaku' poowawa pore tii ia. 57Tama na surugaa men tumuo' nomosuu' i Yaku' ka' i Yaku' tumuo' gause Tama na surugaa. Koiya'a uga' mian men mangkaan antok-Ku bo tumuo' gause i Yaku' a men momotuo'i. 58Yaku'mo a roti men nda'amari surugaa. Roti iya'a taasi' koi roti men ia kaan pulimuu. Gause soro' nangkaan roti iya'a, raaya'a uga' nolapus. Kasee mian men mangkaan roti men nda'amari surugaa, ia bo tumuo' pataka sidutu.” 59Giigii' iya'a ia bantilkon i Yesus na Kapernaum, na tempo i Ia mimisiso' na laigan bakitumpuan. 60Sarataa nongorongor wurung ni Yesus, biai' a murit-Na men norobu taena, “Pisiso' kani'i marepa tuu'. Ime a men daa momoko mongololo'?” 61Yesus ninginti'i se' murit-Na nokokoo'ankon i Ia men nangaan koiya'a. Mbaka' Ia norobumo tae-Na, “Kokoo'muu mbali' a wurung-Ku men koiya'a? 62Ka' koi upa kalu i kuu mimiile' Anak Manusia masawe' soosoodo na dodongoan-Na men mbaripian? 63Alus Molinas a men mantarai mian tutuo' pore pataka sidutu, taasi' wakana mian. Wurung men bantilkonon-Ku kani'i, mase wurungna Alus Molinas men mantarai tutuo' pore pataka sidutu. 64Kasee isian i kuu men sian parasaya.” (Yesus ninginti'i na tumbenapo, se' ime a men sian parasaya ka' ime a men bo mongorookon i Ia kada' papateion.) 65Kasi i Yesus norobu soosoodo tae-Na, “Ya'amo mbali' i Yaku' nambantilkon na ko'omuu se' sianta sa'angu'po mian men taka na Ingku', kalu Tama na surugaa sianta minsidakon men koiya'a.” 66Muntumbei tempo iya'a biai' a murit ni Yesus men namarerei i Ia ka' nokundamo nongololo' i Ia soosoodo. 67Mbaka' i Yesus norobumo na sompulo' rua' murit-Na tae-Na, “Too i kuu uga' bo mamarerei i Yaku'?” 68Ia simbati i Simon Petrus taena, “Tumpu, ime a bo rae'anmai? Wurungmuu Tumpu mantarai tutuo' men pore pataka sidutu. 69Kai parasayamo ka' kai inti'imo se' i Kuu a men molinas men ringkat na Alaata'ala.” 70Ia simbati i Yesus tae-Na, “Taasi' uga' i Yaku' a men nungururuki sompulo' rua' kuu kani'i? Kasee isian i kuu men kani'i sa'angu' mian koi ibiliis!” 71Men panduungion ni Yesus mase i Yudas anak ni Simon Iskariot. Maune' i Yudas sa'angu' mian men tonsoop murit ni Yesus, kasee ia bo mongorookon i Yesus kada' papateion.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\