Roma 12

1Utu-utus! Alaata'ala isian lino-linoan-Na na ko'onta'. Mbali' pa'ase'onku tuu' na ko'omuu kada' i kuu mongorookon wakamuu bookoi kurbaan men tumuo' ka' molinas bona Alaata'ala. Kurbaan iya'a a men kokana'na noa-Na, ka' koiya'a bakitumpu men tuutuu'na. 2Alia i kuu koi mianna dunia. Patalai a Alaata'ala mungu'urui noamuu, kada' i kuu koboliian ka' momoko minginti'i pingkira'na Alaata'ala: upa men pore, men kokana'na noa-Na, ka' upa men daa talakana. 3Mimpu'u na kaporeanna Alaata'ala na ingku' bantilkononku i kuu sanda-sanda' kada' alia munsurikon wakamuu a nda'anana tia men tuutuu'na. Kuu tio minginti'i wakamuu men tuutuu'na, ka' tiodaa mimiile' taka koi upa imaan men ia rookon Alaata'ala na ko'omuu. 4Sanda' wakana mian mase biai' a sampana, ka' sampana waka iya'a mompoo isian limangna. 5Koiya'a uga' i kita mianna Tumpu. Mau mune' biai' mian, kasee i kita koimo sa'angu' waka gause moto kantang tii Kristus. Ka' i kita sanda-sanda' pookantang koi sampana sa'angu' waka. 6Kita giigii' isian barakaat men poosasala' men ia rookon Tumpu na ko'onta' sintutu' koi men pantarai-Na. Kalu barakaatmuu iya'a bo pantadulkon lele men ringkat na Alaata'ala, alaka' tadulkon a lele iya'a sintutu' koi imaanmuu. 7Mian men nitarai barakaat bo pangalawei mian, ia tiodaa tuutuu' mangalawei mian. Mian men nitarai barakaat bo pimisiso', ia tiodaa mimisiso'. 8Mian men nitarai barakaat bo pantarai ururan, ia tiodaa mungururani mian. Mian men nitarai barakaat bo pantarai mian tia upa men isian na ko'ona, ia tiodaa mingilimang tia noa men maloos. Mian men nitarai barakaat bo pantanaasi mian, Ia tiodaa malesi' mingilimang iya'a. Mian men nitarai barakaat molingu'kon mian, ia tiodaa mingilimang tia noa beles. 9Polingu'muu amo' tongko' alu-alum. Kokundai a men ba'idek, ka' tontoni a men pore. 10Kuu tiodaa pookolingu'kon tia simbaya'muu koi moto'utus, ka' i kuu tiodaa mongolukoni poo'angga'i tia simbaya'muu. 11Bi palesi' balimang, alia molulu'. Alaka' balimang bona Tumpu tia noa men kakat. 12Kuu tio beleskon upa men ooskononmuu, mokotaan na repaan, ka' puntunai sambayang! 13Lawei a simbaya'muu men sa'angu' kaparasaya'an ka' laboti i raaya'a na laiganmuu tia noa men beles. 14Pa'ase' na Alaata'ala kada' i Ia mambarakaati mian men mantalalais i kuu. Pa'ase' kada' i Ia mambarakaati i raaya'a ka' alia mantadeankon. 15Kalu isian mian men beles, alaka' beles tii raaya'a, ka' kalu isian mian men wiri uga' alaka' wiri tii raaya'a. 16Alaka' tumuo' men poolakama' tia simbaya'muu. Alia minti kanda-kanda'a, kasee alaka' pooruru' tia mian men sian pangaankonan. Alia munsurikon se' wakamuu pande. 17Kalu mian mingilimang men ba'idek na ko'omuu, alia mangawalos tia men ba'idek. Limang a upa men koporena giigii' mian. 18Kalu se' daa pokoonmuu, pari-pari kada' sida tumuo' pooka'amat tia giigii' mian. 19Utu-utusku men kolingu'ku! Alia i kuu mangawalos sala'na mian, kasee patalai Alaata'alasi a pongkomaso'i. Gause na Alkitaap isian nitulis koi kani'imari: “Yaku' a bo pangawalos. Yaku' a bo pungukum i ia.” Koiya'a taena Tumpu. 20Kasee, “Kalu mian men mangka'idek i kuu kololuan, tarai ia kumaan; kalu i ia koro'uan, tarai minginum. Gause wawaumuu men koiya'a minsidakon i ia makamaa' koi munsu'un wara'na apu na takala'na.” 21Alia mamatalai men ba'idek mungurungku'i i kuu, kasee pakana' a men kana' bo pungurungku'imuu men ba'idek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\