HECHOS 25

1Jaabo Festo mifucucɨ, safucu ɨdɨɨno aivojɨɨbotɨ icacuudɨ fuubo Cesareatɨ Jerusalevɨ. 2Jahɨgo sacerdotemɨ aivojɨto judiomɨ obocɨfimo iicamo, Pablohallɨvɨ imitɨno iimaaumo. 3Jaamoro Festoco dillumo Pabloco Jerusalejaagovɨ ihɨcɨtequi, ɨɨfurumo Pabloco jɨɨhaivɨ igaicaausuqui. 4Jaarunaa Festo iimusuhi: Pablo Cesareavɨ cɨvojafaño icahi. Tollɨro uujoho goovano feeji tahɨgo. 5Jaanegui amɨɨhai aivojɨto uuma Cesareavɨ feeji diibeditɨ imitɨno iicahicanoco ihiimaaqui. Miyaano diibo imitɨno iicahicahachiijɨ, nooboro. 6Jaabo Festo Jerusalevɨ fahuseecɨ fucuva tɨcovovɨro fɨne icacuuhi. Jaadɨ siino Cesareavɨ uumiubo. Jaano sifucutɨ ihaivojɨ icagahallɨvɨ acasɨɨvuuboro Pabloco cuuhuvaubo. 7Jaabo Pablo agaseudɨ, Jerusaletɨ asaaumo judiomɨ diibojaa igaivuhi. Jaamo iimaacasiuhi siibadɨjere aivo imitɨno Pabloditɨ. Jaarunoco ɨnɨsuurunofaño miyaano icautɨno. 8Jaanegui Pablo ihallɨvɨ iimaauhi: Uujoho judiomɨditɨ, templojaditɨ, bu romanomɨ aivojɨɨbo Cesarditɨ icano imitɨno iimaatatɨhi, nooboro. 9Jaanegui Festo Pabloco dilluhi judiomɨma imino iicanoco iimuguuboro: ¿Naa dimeguehi Jerusalevɨ ofoonoco ɨco uujoho tahɨ dilluqui? nooboro. 10Jaanegui Pablo iimusuhi: Uujoho jinoovɨ aivojɨɨbo Cesar onoobo tajɨɨbamañeri icahi imino uco idilluqui ɨɨro imino gaajacuhi imitɨno judiomɨtɨ ihiimaatɨnoco. 11Jaanotɨ miyaano imitɨno omoonɨhachiijɨ jaafa uco magaicaau. Jaanotɨ sɨcamañooco ihiimaahicahachiijɨ diito usefaño mɨɨhaiñooba uco acɨjitɨhi. Jaanegui imeguehi romanomɨ aivojɨɨbo Cesar onoobo uco idillunoco, nooboro. 12Jaanegui toonobuunatɨ Festo ifajɨɨnɨmɨnaama ihiimaauboro Pabloco nuuhi: Ɨco romanomɨ aivojɨɨbo ɨmefeenevɨ idillunoco dimeguehi. Jaanegui romanomɨ aivojɨɨbojaago ɨɨjoho feeji, nooboro. 13Jaanobuunatɨ aivojɨɨbo Agripa onoobo Berenice onoogoma ɨɨfutuhi Cesareavɨ Festoco abaatuumɨsi. 14Jaamɨsi tahɨ gueene fucuva icauhi. Jaabo Agripa onooboco Festo Pabloditɨ ɨjɨɨbuguuboro nuuhi: Jineeri icaabo saafi Felix cɨvojafaño ificuhinɨɨbo. 15Jaabohallɨvɨ sacerdotemɨ aivojɨto, quillahuto icamo dilluuhi diiboco imitɨno imoonɨqui Jerusalevɨ uujoho iicahinɨsumi. Jaamo imuguuhi uujoho diiboco agaicaausujinoco. 16Jaanegui uujoho nuuhi: Mɨɨhai romanomɨ mejeevamaaitɨhi tɨcovono miyamɨnaafico magaicaaunoco. Itɨconɨ diiboco diibohallɨvɨ imitɨno ihiimaano ɨmefeene ifihallɨvɨ ihiimaaqui, mificuutɨnohachuta, nooboro. 17Jaanegui diito jimañovɨ asaahinɨsumi uujoho gueenene icatɨɨbo sifucutɨ tatyajɨɨbamañotɨ cuuhuvauhi diibo Pabloco. 18Jaabeditɨ diito iimaauno aivo iimitɨnoco nuutɨhi uujoho esamaaiubadɨ icautɨno. 19Ɨdɨɨnocoro diibeditɨ neehicaumo jillɨ diito iimaa iijɨtɨro, bu tollɨro Jesu uchuumuuboco Pablo buheebe eneehicaunotɨro icano. 20Jaanoco, uujoho mɨllɨ fɨne moonɨji, onoomaño Pabloco dilluhi: ¿Naa Jerusalevɨ diimeguehi ofoonoco, tahɨ ɨco idilluqui? nooboro. 21Jaarunaa Pablo imuguuhi aivojɨɨbo Cesar Augusto onoobo diiboco idillunoco. Jaanegui uujoho diiboco cɨvojafañoro ficuuhi. ¿Cusumihacho diibo Cesar Augustojaago galluuqui? nooboro. 22Jaanegui Agripa onoobo Festoco nuuhi: Uujoho tollɨro diiboco uguubuunɨcɨnoco imeguehi, nooboro. Jaanegui Festo ihiimusuuboro nuuhi: Cɨvohogo diiboco jei guubuunɨcɨ, nooboro. 23Jaano sifucutɨ Agripa, Berenice icamɨsi atajɨɨbafimañovɨ aivo sihidɨ jeevano ɨɨfutumɨsi miyamɨnaa diitɨsico iimuunofeenedɨ. Jaamɨsima saaumo amocasimɨnaa aivojɨto, bu tuucuumio bocɨfimo icano. Jaanobuunatɨ Festo Pabloco cuuhuvauhi. 24Jaaboro Festo nuuhi: Aivojɨɨbo Agripa, famooro jino mɨɨhaima mihicamo, memeecɨ jaanɨco. Jaanɨditɨ sihidɨ judiomɨ Jerusalevɨ, bu Cesareavɨ icano uuma iimaahinɨhi. Jaafa guijeveebe, sefano noomoro. 25Jaarunaa uudi jinejebaco imitɨno moonɨhicatɨɨbo. ¿Mɨllɨtɨ bu jaaboco magaicaaujirahi? Jaabo inoro imeguehinɨɨbo aivojɨɨbo Augusto diiboco idillunoco. Jaanegui diiboco diibojaago galluuji. 26Jaarunaa chahano diibo aivojɨɨbojaago acaatɨnɨjiruno diibohallɨvɨ. Jaanegui tahaivojɨɨbo, Agripa, dihɨmefeenevɨ diiboco sɨvahi. Jaabo ɨɨjoho diiboco idilluudɨ fɨne diibohallɨvɨ iicanoco caatɨnɨji. 27Mɨɨro uudi imitɨno cɨvojamɨnaafico agalluuno aivojɨɨbojaago mɨllɨ diibeditɨ icanoco jɨɨbogotɨɨbo, nooboro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\