GALATAS 3

1¡Ayɨ! Aivo jihovoto amɨɨhai Galata cuumioto. ¿Mɨɨjoho amɨɨhaico bañɨhi miyabogo taajasujɨɨbogoco miyaavogotɨmo miicaqui? Mɨɨro amɨɨhaico mɨjɨɨbogomoro imino amɨɨhaico mɨhɨfusucuuhi diiboro Jesucristo etetecucɨnɨɨboco foovono magaajaqui. 2Eneecata jinotɨ uco mɨjɨɨbogo: ¿Mɨllɨtɨ amɨɨhai Moocaani Gaijaco magaayɨcɨhinɨhi? ¿Nacu Moise tajɨɨba onoonoco momoonɨhicaunotɨ? ¿Nacu muguubuhinɨnoco mimiyaaveguehinɨnotɨ? 3Mɨllɨtɨ jaamo amɨɨhai jihovotobadɨ mejeevahi. ¿Nacu Moocaani Gaija sefari mɨtɨconɨhinɨnoco, jillɨ mosefariro mɨhɨfutusuji, noomoro mehesɨcɨnɨhi? 4Sɨcamañobadɨro mafatyusudino toonohallɨtɨ ɨdaasuno mihicanoco. Tollɨ fɨne icajitɨno. 5¿Nacu mɨllɨtɨ amɨɨhaico Moocaani Igaijaco aacɨɨboro amɨɨhaifeenevɨ aatyɨmeratɨnehejeque moonɨhicahi? Tajɨɨba onoonoco momoonɨhicamaño icatɨno, muguubunoco mimiyaavuguumaño. 6Mɨɨro Abraham Moocaanico imiyaavuguumaño diiboco Moocaani gaayɨcɨuhi. 7Toonotɨ amɨɨhai magaaja, paryɨ imiyaavogomo miyaano Abraham iyaachimɨhai. 8Mɨɨro Moocaani sɨɨcɨjetɨro judiomɨ iicatɨmoco imiyaavogofeenedɨ agaayɨcɨujinoco aatyɨmeuboro Abrahamco sɨɨcɨjetɨro jɨɨbugucuuhi jino iimino jɨɨbogoco Caatɨnɨhaamefaño: Difeenedɨ paryɨɨcɨno jiinɨje cuumimɨnaa imino moonɨcafeteji, nooboro. 9Jaamaño paryɨ imiyaavogomo, Abraham imiyaavuguuboma sano imino moonɨcafotonɨcɨno. 10Jaamaño paryɨ Moise tajɨɨba onoonocoro imiyaavogomo Moocaani afaijanoguiino icahi. Mɨɨro Caatɨnɨhaame neehi: Paryɨ tajɨɨba Caatɨnɨhaamefaño onoonoco imino ɨɨfutusutɨmo Moocaani afaijaunoguiino icahi, noonoro foovono aivo icano. 11Jaamaño mɨɨhaiñoobaco Moocaani gaayɨcɨtɨhi tajɨɨba onoonoco omoonɨnotɨ. Mɨɨro Caatɨnɨhaame neehi: Moocaani agaayɨcɨmo, imiyaavogofeenedɨ icaji, noonoro. 12Jaamaño Moise tajɨɨba miyaavogoyomono icatɨhi. Mɨɨro noono: Jinehejeque paryɨ imino omoonɨmo toonofeenedɨ icaji, noonoro. 13Jaano toono tajɨɨba faijatɨ Cristo mɨɨhaico taajasucuuhi. Mɨɨro diibo mohallɨtɨ faijaguiino minifutuuhi. Mɨɨro Caatɨnɨhaamefaño noono: Afaijacɨnɨmo paryɨ ɨmohohallɨvɨ etetecucafotomo, noonoro. 14Jillɨ icauno Abrahamco imino omoonɨguunoco Jesucristofeenedɨ judiomɨ iicatɨmo igaayɨcɨqui, bu famooro miyaavogofeenedɨ Moocaani Igaijaco aacɨguuboco magaayɨcɨqui icano. 15Tañahabomɨ, miyamɨnaa ifiivɨ oovɨcɨɨboro jino amɨɨhaico jɨɨbeguehi. Saafi miyamɨnaafi onoonoco eheetavoobo toonohallɨvɨ imomoco acaatɨnɨnoco mɨɨhaiñooba siino toonohallɨvɨ cuhubarutatɨhi, bu buusutatɨhi icano. 16Jaabadɨ Moocaani Abrahamco, iiyaachico icano aacɨjinoco eetavuuhi. Mɨɨro Caatɨnɨhaamefaño: Ajashutɨmoco monoonɨcɨbadɨ, diiyaachimɨhaico, nootɨno. Mɨɨro: Diiyaachico, noono. Jaabo saafiiro diibo Cristo. 17Jaanoco jino uujoho neehi: Moocaani Abrahaama ihiimaauboro diiboco aacɨguunoco eetavuubo miyanotɨro iicaqui. Jaamaño toonobuunatɨ Moise tajɨɨba cuatrocientos treintadɨ ficabavabuunatɨ agaseuno, toonoco finɨsuvajitɨrahi Moocaani acɨji unuunoco jaaduveechucuutɨnobadɨ moonɨjitɨrahi. 18Jaano bu Moocaani aacɨguuno Moise tajɨɨbafeenedɨ isaacɨnɨruva, tɨcovono aacɨguuno icajitɨruno. Jaarunaa mɨɨro Abrahamco Moocaani acɨguuhi jillɨ tɨcovono. 19Jaanegui, ¿nacu, collɨhiicaqui Moise tajɨɨba icahi? Jillɨro imitɨno mihicanoco igaajasuqui. Jaaruno Abrahamco: Diiyaachi, unuubo asaautɨnohachutaro Moise tajɨɨba iicaqui. Jaano tajɨɨbaco Moocaani itoomomɨnaafeenedɨ Moiseque jɨɨbuguuhi diibo miyamɨnaaco ijɨɨbeguequi. 20Jaanotɨ saafiiro jillɨ tɨcovono aacɨguunoco aacɨmaño sififeenedɨ acɨtatɨɨbo. Jaabo Moocaani saafiiro ihacɨguunoco jillɨ tɨcovono acɨɨbo. 21¿Nacu jino Moise tajɨɨba Moocaani aacɨguunojaagodɨ icatɨhi, eneejiruno? Cha, icano. Mɨɨro fiivoco ihacɨqui tajɨɨbaco ihacɨruva Moocaani mɨɨnoco gaayɨcɨjirahi tajɨɨba onoonoco momoonɨnofeenedɨ. 22Mɨɨro Caatɨnɨhaamefaño noono: Paryɨ famooro miyamɨnaa imitɨ jɨjovoto, noonoro. Jaano tollɨ icamaño Jesucristoco imiyaavogomo imiyaavogofeenedɨ Moocaani aacɨguunoco gaayɨcɨji. 23Itɨconɨ jino miyaavogo agaseutɨsumi tajɨɨba mɨɨhaico iiguiinovɨ jɨjovototɨ ficuhicauhi, miyaavogoco aacɨno agaajacafutuutɨnohachuta. 24Jaamaño tajɨɨba, seeme toomomɨnaabadɨ jeevauhi. Seemeque mihicanɨcɨbadɨ mɨɨhaiotoco jɨɨbeguehicauno Cristo asaautɨnohachuta. Jaamo mɨɨhai diiboco mimiyaavogomoco Moocaani igaayɨcɨqui. 25Jaamaño jisumi Cristoco mimiyaavogono agasecumaño tajɨɨba mɨɨhaico otoomonoguiino mihicacuutɨhi. 26Mɨɨro miyaavogofeenedɨ paryɨ famooro amɨɨhai Moocaani seemetɨ mihicahi Cristo Jesuma mihicacumaño. 27Paryɨɨcɨno famooro amɨɨhai Cristo Jesujaagovɨ miminifetequi minitɨcafutuumo diiberi mɨjɨɨcɨnɨhi gaachehuco mohallɨdɨ mɨjɨɨcɨnɨbadɨ. 28Jaamaño judiomɨ, griegomɨ monoono chahacuuhi, bu jɨjovoto, bu jɨjovoto iicatɨmo, bu gaifiimɨ, bu gaigoomɨ oono icamo. Mɨɨro Cristo Jesujaagodɨ mihicacumaño paryɨ famooro saafiiro mihicacuuhi. 29Jaamo Cristota mihicacumaño Abraham iyaachimɨhaitɨ mihicacuuhi. Jaamo magaayɨcɨji Moocaani aacɨguunoco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\