HEBREOS 5

1Famooro sacerdotemɨ aivojɨto iicamoco miyamɨnaafeenetɨ ɨɨcɨmoro toonofaño ficuumo Moocaani ɨmefeenevɨ miyamɨnaahallɨvɨ iimaajinoco, bu diibo jeecɨvoco iheetavequi, asimɨco agaisiraicɨmoro Moocaanico tooneri ijeecɨvequi miyamɨnaa imitɨhallɨvɨ icano. 2Jaabo diibo sacerdotemɨ aivojɨɨbo, bu icaruubo ififañodɨ iniinovanoma iicamaño, bu amusujiruubo agaajatɨmehejeque, iimino jɨɨhaitɨ ɨmɨtamehejeque icano. 3Jaabo bu ifi niinovama iicamaño jeecɨvo asiri Moocaanico iimitɨhallɨvɨ jeecɨvefihi, oono miyamɨnaa imitɨhallɨvɨ iicanɨcɨbadɨro. 4Jaamaño aivo cajaatyooba jillɨ iinoro sacerdotemɨ aivojɨɨbotɨ icatatɨhi. Moocaaniro ɨɨcɨɨboro toono obocɨmañovɨ ficufihi, johono Aaron onooboco iicaubadɨ. 5Jaabadɨ tollɨ Cristoco moonɨubo: Jillɨ iinoro diibo sacerdotemɨ aivojɨɨbotɨ icautɨhi. Jillɨ Moocaaniro diiboco toono bocɨfaño ficuuhi diiboco unuubadɨ: Ɨɨjoho taseemene, jifucu uubadɨro idiicaabo, nooboro. 6Jaabadɨro bu samañoohaame Caatɨnɨhaamefaño diiboco nuubo: Ɨɨjoho sacerdotemɨ aivojɨɨbotɨ fahiijɨvaro idiicaabo, Melquisede onoobobadɨ edeevaabo, nooboro. 7Jaabo Cristo jiijehallɨri iicausumi sihidɨ Moocaanima iimaahicaubo sefano ihaallɨɨ tofaihuco gañɨɨboro dilluhicaubo diibo Moocaani diiboco guijevefañotɨ ataajasuujiruno mityama iicaaboco. Jaanoco Moocaani guubuuhi diiboco idilluhicaunoco Moocaanico miyanotɨro ejeecɨvehicamaño. 8Jaamaño Cristo Illi icauruubo gaajauhi: Jii, onoonoco ɨdaasuno iicauboro iguijeveunofañodɨ. 9Jaaneri aivo ifiico imino ɨɨfutusucuumaño ufucuro ifinɨtɨno taajasu abajaabotɨ iicanovɨ ɨɨfutuubo paryɨ oono diibo onoonoco: Jii, onoomedi. 10Jaamaño Moocaani diiboco sacerdotemɨ aivojɨɨbotɨ ficuuhi Melquisedebadɨ ejeevaaboco. 11Aivo ajashutɨno jinohallɨvɨ meneejino icahi. Jaaruno aivo tɨhɨɨno mɨjɨɨbeguejiruno, amɨɨhai magaajagotɨmaño. 12Aivo gueenecuuno mihicano jisumi jɨɨbogomɨnaatɨ mihicatacuuno. Jaarumehiica mihimeguehi siino amɨɨhaico sita ɨjɨɨbogonoco; Moocaani iijɨ jɨɨbogo aivo ɨtɨhɨɨtɨnotɨ. Aivo jillɨ fañoovɨro miniinovatucuuhi. Aivo jillɨ miyaavogofaño mujusitɨhi. Jillɨro mɨfañofaihuco aaducuujimobadɨ mejeevacuhi. 13Mɨɨro Moocaani iijɨco ajashunoro agaajamo seeme mɨfañotɨotobadɨ iicamo. Jaamehiica gaajatɨhi ɨtɨcovono ifi icaco. 14Jaanotɨ fanoocoro imino emeecɨmo oono jusitamobadɨ ejeevacuumo, fanoovaaco udugaacunoco agaajacuumo, iimitɨnoco iiminofeenetɨ aatyɨmeneque ejeevamaaicuumo icano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\