1 Kↄlɛnideↄ 7:14

14Asa Lua ì gↄ̃ luanaaikɛnsai sí a na yã́i, mɛ́ ì nↄ luanaaikɛnsai sí a zã́ yã́i. Tó màa no, an nɛ́ↄ aaↄ gbãlɛaɛ. Sĩana guu an kua adoa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More