1 Pita 1:2

2Mae Lua dↄ̀aa á dↄ̃, ↄ̃ à á sɛ́, a gↄ̃ aà pↄ́ ũ ń aà Nisĩna gbãao, kɛ́ à misiilɛ Yesu Kilisiɛ, aà au i á gbãsĩ wolo. Lua gbɛ̃kɛ ń aafiao kã́fĩɛ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More