1 Pita 1:3

3Wà Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa! Aà sùuu zↄ̃ↄ guu à wá í dafu ń Yesu Kilisi fɛlɛ bↄa gau gbãao, ↄ̃ wá tãmaa pↄ́ lí ń nɛ́o vĩ,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More