1 Pita 5:12

12Wá gbɛ̃do Silivɛ̃ɛ pↄ́ má aà dↄ̃ gbɛ̃́ náaide ũ mɛ́ lá yↄↄnaɛ bee kɛ̃̀ɛ́mɛɛ. Ma lɛdàowá, mɛ́ má dɛ a seelade ũ kɛ́ yã́ pↄ́ má ò dɛ Lua gbɛ̃kɛkɛanɛ́ sĩana ũɛ. À zɛò gíũgiũ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More