1 Pita 5:2

2Àↄ dɛ kpàsa pↄ́ Lua kàlɛɛ́ dãnaↄ ũ. À ↄliai ń pↄeão teasisai lá Lua yeiwa. I kɛ ↄ̃awɛɛlɛa yã́i no. À kɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More