Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 26:14

14Wa lɛlɛ zĩ́lɛ wápii, ↄ̃ ma lↄↄ mà, wa òmɛɛ ń Ɛbɛlu yã́o wà mɛ̀: Sↄlu, Sↄlu, bↄ́yãi ńlɛ ĩadaiai? Lípana zↄ̃a ń teo mɛ́ lɛ́ ĩakpanzi fá!

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More