Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 4:21

21Gbãadeↄ ɛ̀a vĩadàdańzi, ↄ̃ aa ń gbáɛ. Aai ĩadaama zɛ́ eo dasi yã́i, asa gbɛ̃́pii lɛ́ Lua sáaukpa yã́ pↄ́ kɛ̀pi yã́iɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More