Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 7:42

42Ɔ̃ Lua bↄ̀ ń kpɛ a tò aa kùlɛ luabɛ pↄ́ↄnɛ lá a ku ãnabiↄ lá guuwa à mɛ̀: Isailiↄ, i kɛ mámɛ a sa'òa guwaiwaiu wɛ̃̀ blao.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More