Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 7:43

43Tã́a Mↄlↄku zwã̀akpɛ ↄ̃ á sɛa ń saana Lamfã pↄ́ a zɛò taao. Dii pↄ́ á pì a kúlɛnɛ́ↄ yã́i ↄ̃ má tò wà tàánↄ Babiloni kpɛle.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More