Làasoode 7:26

26Má è nↄɛ pↄ́ dɛ bai ũ, aà sↄ̃á mↄmusunaɛ, mɛ́ aà ↄↄá mↄdaonaɛ, aà yã́ ì ma pↄ ya dɛ gaa. Gbɛ̃́ pↄ́ a yã́ kà Luagu ì pili nↄɛpiwa, ãma nↄɛpi ì duunkɛna kũɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More