Bↄa 4:11

11Ɔ̃ Dii òɛ̀: Dé mɛ́ lɛdↄ̀ gbɛ̃nazĩnaɛi? Dé mɛ́ ì aà lɛ́na naalɛ ge ì aà swãdokũi? Dé mɛ́ ì to aà gu'e ge ì aà vĩ̀akũi? Ma Dii, mámɛo lò?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More