Bↄa 7:10

10Kɛ́ Mↄizi ń Aalonao gɛ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i, aa kɛ̀ lá Dii ònɛ́wa. Aalona a go sɛ pã̀lɛ Falaↄ̃ↄ ń a ìwaↄ aɛ, ↄ̃ à lì mlɛ̃ ũ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More