Ɛzala 4:10

10ń gbɛ̃́ pↄ́ kía zↄ̃ↄ bɛɛɛde Asenapa ń bↄ́lɛ ń bùsuu aa ń zↄ̃́lɛzↄ̃lɛ Samali wɛ̃́lɛu ń Uflata baala gupãleuↄ,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More