Ɛzala 4:12

12Kí, ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ Yuda pↄ́ bↄ̀ n kĩ́i aa sù laↄ gɛ̀ lɛ́ Yelusalɛũ wɛ̃́lɛ vãi pãsĩpi kálɛ, aa ɛ̀a lɛ́ a bĩ́ibo lↄ, aalɛ a bɛzia fɛlɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More