Ɛzala 4:17

17Bee gbɛa kía lá kpã̀sãnɛ́ à mɛ̀: Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ Leuũ ń a lakɛ̃na Simɛsaio ń á gbɛ̃́ kĩni pↄ́ kú Samali ń Uflata baaleↄ, ma fↄkpàwá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More