Ɛzala 4:5

5Aa fĩabò kía lɛdamadeↄnɛ za Kilusi gↄↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Pɛɛsiↄ kí Daliusi kpalablegↄↄwa, ↄ̃ aa gìnɛ́ ń yã́ pↄ́ aalɛ yáo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More