Isaia 32:11

11Á nↄɛ pↄ́ álɛ namableↄ, à lualua ń sↄ̃̀deedeeo. Á nↄɛ pↄ́ á kú niɛniɛↄ, à kpakpanaga. À á pↄ́ↄ wolowá píi, í zwã̀nkasaↄ dↄ á pi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More