Isaia 56:11

11Gbɛ̃ asiadeↄnɛ, blɛli mↄ́máo, dↄaana pↄ́ yãe dↄ̃oↄnɛ. An baade a pↄeã zɛ́ sɛ̀, an baade zĩa mì mɛ̀ndo ài àlɛ wɛɛlɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More