Isaia 56:7

7má gɛ́ńnↄ ma sĩ̀sĩ pↄ́ a kua adoa musu, má tó an pↄ kɛ na ma sísikpɛu. Má ń sa pↄ́ aaì o ma gbagbakĩiↄ sí ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ, asa wa mɛ ma kpɛ́ɛ bui píi lousisikpɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More