Zelemii 33:11

11wa pↄna ń yaalↄo súu ma dↄu ń nↄsɛkↄ̃fĩo ń sáaukpaa sa'onaↄ lↄↄo aaↄ mɛ: Wà Dii Zĩgↄ̃de sáaukpa, asa a maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. Asa má tó bùsupi su a gbɛu lá a káauwaɛ. Ma Dii mámɛ má ò.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More