Yuda 1:13

13Aa dɛ lán isukaa pãsĩwa, aaì fùla vãi bↄ an wisaiyãkɛaↄ ũ. Aa dɛ lán saambɛbɛnaↄwa, gusia níinii ↄ̃ Lua dìlɛnɛ́ àↄ ń yàaekɛò gↄↄpii.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More