Yuda 1:14

14Za Adamu lɛ́u e à gɛ̀ pɛ̀ Ɛnↄkiwa mae ń nɛ́o ku lɛɛ soplaɛ, ↄ̃ Ɛnↄkipi dↄ̀aa ń yã́ ò à mɛ̀, á è Dii lɛ́ mↄ́ ń a gbɛ̃́ↄ, an dasi lɛ́ vĩo,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More