Yuda 1:15

15kɛ́ aà yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́piio, i yãda a yãdansai duunkɛnaↄla píi, yã́ pↄ́ aa kɛ̀ a yãdasaikɛ guu yã́i ń a tↄ́ bɛ̃̀ɛ pↄ́ aa sìↄ píi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More