Yuda 1:16

16Gbɛ̃́piↄá yãkeledeↄnɛ, yãe lí káńguo. An pↄ́ niakaa mɛ́ ì dↄaanɛ́, aaì ĩ́anadã ń yãzↄ̃ↄo, aaì lɛnakasa gbɛ̃́ↄnɛ ài'ea yã́i.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More