Yuda 1:25

25Lua mɛ̀ndona wá Suabana a fↄ̃ à á dↄ̃́a kɛ́ ásu fuo, i á kpán'aɛkɛ a gawi guu sãasai ń pↄnao ń wá Dii Yesu Kilisi gbãao. Ɔ̃mɛ gawi ń zↄ̃ↄkɛo ń gbãao ń ikoo vĩ zadↄ̃ gↄↄ i daalɛo ń a tiao e gↄↄpii. Ãmi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More