Yuda 1:8

8Luayãdansai nana'onapiↄ lɛ́ kɛ màa sↄ̃ɛ. Aaì ńzĩa da gbãsĩkɛau, aaì gi ikoyãi, aaì malaika gawideↄ sↄ̃́sↄ̃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More