Nɛɛmii 5:7

7Ma yã́pi wàaipà ma sↄ̃ guu, ↄ̃ ma zↄadↄ̀ kíabuiↄ ń gbãadeↄwa má ònɛ́: Á baade lɛ́ ↄ'i dia a gbɛ̃́deeɛ. Ɔ̃ ma mɛ̀ wà bíla kãaa an yã́pi yã́i.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More