Yáasiↄ 27:10

10Ńsu ǹ n gbɛ̃na vũaao ge n mae gbɛ̃na. Tó yã́ n le, ńsu gɛ́ n vĩ̀i ge n dãuna bɛo. N gbɛ̃́dee pↄ́ kú kãi maa dɛ n bɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú zã̀a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More