Soũↄ 31:12

12Ma gbɛ̃́deeↄ ì sakamagu ma ibɛɛↄ yã́i, ma yã́ ì ma gbɛ̃́ↄ vĩa kũ maamaaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ kpaaũmanↄ gãaɛↄ ì pãalɛmɛɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More