Soũↄ 59:17

17Mapi sↄ̃ má lɛsi n gbãa yã́ musu, má gulakɛ kↄↄ n gbɛ̃kɛ yã́ musu, asa ḿmɛ ń ma aafia'ekĩi ũ, ḿmɛ ń ma ulɛkĩi ũ taasikɛgↄↄzĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More